Biblicum

Biblicum har publicerat vetenskapliga artiklar kring Bibeln och biblisk tro. I arkivet finns 20 årgångar av tidskriften Biblicum. Grunden för Biblicums arbete är tron på Bibelns ofelbarhet.