Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder utbildningsprogram och fristående kurser inom ämnen inom teknik och ekonomi, hälso- och livsmedelsvetenskap, konst och humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Här finns över 200 utbildningsprogram och 1 500 fristående kurser. Linnéuniversitetet erhåller även forskning på hög nationell och internationell nivå inom en rad olika discipliner inom ekologi och evolution till diskriminering och integration,  biovetenskap, postkolonialism, intermedialitet och big data.

Linnéuniversitetet är ett universitet med Småland som bas och finns i Kalmar och Växjö.

Kontakt: Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar 351 95 Växjö Telefon (växel): 0772-28 80 00