Blueheart Project - Permakultur i Stockholm

Blueheart Project är en icke vinstdrivande organisation som jobbar mot upptäcka ett nytt sätt att leva och verkar genom opinionsbildning, sprider konceptet på gräsrotsnivå och bedriver insamlande verksamhet för att grunda centret.