GeoDataEnheten, Kulturgeografiska Institutionen

Centrum för den geografiska informationsbehandlingen vid Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet.