The 13th International Conference on Thinking

En unik fortsatt virtuell mötesplats över sektors- och ämnesgränser för utbyte av erfarenheter, idéer och resultat inom tänkande, lärande, skapande, ledarskap, organisation etc. Den fysiska konferensen ägde rum i Norrköping 17-21 juni 2007.