BT Bättre svenska

Hjälper er med svenskt uttal, med tonvikt på prosodi. Jag har lång erfarenhet, gedigen utbildning och egna idéer.