Chitambo

Chitambo - Moln och andra meteorologiska fenomen. Bildbank med kort beskrivning - presenterat av Bertil Lindén.