Centrum för Produktrelaterad Miljöanalys

Nationellt kompetenscentrum vid Chalmers tekniska högskola, inom området livscykelanalys och andra produktekologi-metoder och tillämpningar.