Institutionen för miljöskydd och arbetsvetenskap, KTH, Stockholm

Avdelningen svarar för en stor del av den grundläggande utbildningen inom området "yttre miljö" vid KTH. För elever som vill profilera sin utbildning mot miljöskydd erbjuds ett paket med fördjupningskurser samt examensarbete.