Forskningsmetodik

Instutitionen för medicin, avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin har en webbplats som handlar forskningsmetodik. På webbplatsen finns ett hundratal sidor beskrivande olika aspekter av forskningsmetodik.