Saitek AB

Ett konsultföretag inom data som arbetar med systemadministration och informationsteknik. nyinstallationer och uppgraderingar av operativsystem (UNIX, Windows/NT) samt installationer av applikationer.