Centrum för handikappforskning vid Uppsala universitet

En samarbetsorganisation för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med handikappfrågor.