Centrum för Rehabiliteringsteknik

CERTEC är en avdelning inom institutionen för design vetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Certec utvecklar teknologiska hjälpmedel för människor med funktionshinder. CERTECs forskning inriktas på hur tekniska lösningar kan svara upp mot och synliggöra användarnas behov.