DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Förbundets officiella hemsida. Här hittar du information om förbundet och vad förbundet tycker i viktiga frågor. DHR arbetar för jämlikhet och full delaktighet för människor med rörelsehinder.