Independent Living Institute

Resurser för socialpolitisk utveckling ur brukarperspektiv enligt Independent Living, med virtuellt bibliotek, interaktiva tjänster och pilotprojekt med kontantstöd för personlig assistans, tillgängliga taxibilar och hjälpmedel.