SRF Synskadades Riksförbund

Riksomfattande organisation som tillvaratar synskadades intressen och rättigheter i samhället.