Tolkcentralen i Skara

Tolkservice till barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda och gravt hörselskadade.