Österby boende- och omvårdnadsenhet AB

Vänder sig till psykiskt sjuka med särskilda omsorgsbehov. Ett flertal av våra boende har somatiska diagnoser, men även schizofreni- och bordeline diagnos är vanligt förekommande.