Panikteatern

Professionell fri teatergrupp med egen scen i Uppsala och turnéer i hela Sverige.