Anasys AB

Utvecklar bl.a. SISS, ett statistikprogram på svenska för statistisk analys och bearbetning av enkäter.