Augmented Reality

AR) kan beskrivas som en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data. Augmentedreality.se är en webbplats som beskriver tekniken. Sidan ägs av Designingenjörerna AB, som erbjuder AR-tjänster för personer och företag.