Comsol AB

Utvecklar och marknadsför programvara för tekniska beräkningar. Vi arbetar dels med FEMLAB som är vår egen produkt, dels med agenturer för MATLAB och Maple.