Datasäkerhet

Både fysisk och mjukvarumässig säkerhet. Dock ej brandskåp och sånt.