ISACA Sweden Chapter

Intresseorganisation för yrkesverksamma inom IS/IT-revision, IT-styrning (IT Governance) och informationssäkerhet. Sweden Chapter är den svenska avdelningen av internationella ISACA som finns på www.isaca.org som bl a står bakom COBIT, CISA och CISM.