Precise Biometrics AB

Ett forskningsorienterat företag som har utvecklat en unik metod för fingerigenkänning. Denna metod ligger till grunden för flera olika säkerhetssystem.