Dairecto AB

Vi är ett IT/logistikkonsultföretag som erbjuder skräddarsydda beställnings- och lagerhållningssystem inom området för elektronisk handel. Våra F2000-system medför tidsbesparingar om 70%, halverat ytbehov samt minskad kapitalbindning och förbrukning.