Air Control Norr AB

Utför undersökning av luftkvalitet, ger vid behov åtgärdsförslag samt utför sanering. Det efterföljande analysarbetet sker med hjälp av Svepelektronmikroskop. Vi utför även datasupport på PC-datorer och servers.