bystam & karlsson it ab

Vår affärsidé är att leverera kvalificerade konsultuppdrag och som konsulter fungera som en länk inom IT området, mellan tekniker och beslutsfattare i marknadsledande företag.