IT-Arkitekterna

Vi erbjuder konsulttjänster inom arkitektur, projektledning, utredning, design, konstruktion och testarbete på IT-området. Vår affärsidé är att stödja våra kunder i verksamhetsutvecklingen med kostnadseffektiva IT-lösningar.