Kentor AB

Kentor är IT-konsulter som tar leveransansvar för samtliga moment i en komplett IT-systemleverans, från verksamhetsutredning till driftsättning.