LOOP AB

Arbetar som Navision Solution Center, vilket innebär försäljning, implementering, support och kundanpassningar av Navision Financials. LOOP har sju certifierade Navision konsulter.