Mirror Image Internet AB

Vår affärsidé är att förse världens internetoperatörer och mediaföretag med intelligenta tekniker och tjänster för distribuerad lagring av data på internet.