Rolf Almlund Datakonsult HB

Vi arbetar med Lotus Notes/Domino-utvecklingar och WEB-lösningar men även med generell programutveckling i Apple Macintosh, Windows och NT-miljö. Vi ställer också upp som disskussionspartner i IT-strategiska frågor.