Kvalitet & Säkerhet AB

Programvaror för bl a kalibrering, underhåll, leverantörsbedömningar samt anbudsutvärdering. Konsultation inom revision och leverantörsbedömningar för företag och myndigheter. Projektledning.