Mecad AB

Systemutveckling med inriktning på GIS. Vårt arbetsfält sträcker från projektering av miljöförbättrande åtgärder för bostadsområden till utvecklandet av komplexa GIS-system för att driva och underhålla fjärrvärme- och elnät.