Teracom AB

Sänder radio och TV via marknät och satellit för programföretagens räkning. Vi bygger också framtidens digitala nät för radio, TV, telekom och multimedia. Hemsidan ger tips och info om antenner, sändare, avbrott m m.