NorrNod

Internetknutpunkt där nationella och regionala operatörer utbyter trafik. NorrNod säljer även Internetkapacitet med tillhörande tjänster.