Regis ekonomiska förening

Ett företag som tillhandahåller tjänster inom Gis, Geografiska informations system. OCr scanning, databashantering, kartdigitalisering.