Rix Port80

Ett bolag inom Phonera-koncernen. Erbjuder ett komplett sortiment av IT-, tele- och Internettjänster mot företag och virtuella operatörer. Inriktning mot outsourcing och hosting av IT- och telefonifunktioner för företag med upp till 50 anställda.