Scann Data

Vi utför textinläsning/textscanning (OCR), korrekturläsning, språkgranskning och gör översättningar till svenska. Vi gör också mallar och andra specialdokument i Word.