Umetrics AB

Ger företagsutbildningar och producerar programvarorna MODDE och SIMCA-P+ för försöksplanering och multivariat dataanalys.