Hov Data

Vårt uppdrag är att omsätta egna och externa kunskaper till multimedialt material. Utbildning, support, tredje generationens mobiltelefoni och unstruktiv video är några av våra verksamhetsområden.