IBL Jurist & Företagskonsult

Mycket lång erfarenhet av företagsekonomiska frågor både vad gäller juridiska som rent praktiska lösningar inklusive hjälp med bokföring m.m.