Torna Gård - Vi arrangerar fester, middagar, bröllop och sammankomster

Kringbyggd hallandsgård från 1800-talet. Vi arrangerar fester, middagar, bröllop och sammankomster.