Marie-Louise Lagergren, Malmö, borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare, begravningsofficiant och sångerska.

Marie-Louise Lagergren, Malmö, borgerlig vigsel- och partnerskaps , begravningsofficiant och sångerska.