Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe

Ideell förening för popularisering av astronomi. I första hand sker detta genom möten vid vilka inbjudna fackastronomer ger populära föredrag. Föreningen har tillgång till det populärastronomiska Tycho Brahe observatoriet utanför Malmö.