Folkteatern i Gävleborg

Regionteater sedan 1982. Vår konstnärlige ledare är Peter Oskarson. Tillsammans med honom bedriver vi ett kontinuerligt undersökningsarbete där vi kombinerar det provinsiella med det universella.