Centerpartiet i Västerviks kommun

Har idag 6 mandat i kommunfullmäktige. Partiet står för att verksamheten ska decentraliseras i hela kommunen.