Bjurhammar, Magnus

Privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut. Även vid Psykiatriska mottagningen i Oskarshamn, Landstinget i Kalmar län. Innehåller även beskrivning/historik om Virbo Säteri och Blå Jungfrun. Några länkar till Nederländerna.