Attention Uppsala

Resurs- och föräldraförening för barn och tonåringar med neuropsykiatriska funktionshinder i Uppsala med omnejd , samt ung vuxen och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder i Uppsala län. Är anslutna till Riksförbundet Attention.